קרן בן ששון
הדרך שלך להצלחה אקדמית

איתך ובשבילך

אודות
קרן בן ששון

קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל", הוקמה מכח את צוואת המנוח יצחק כרים בן ששון ז"ל. בצוואתו, הקדיש המנוח, יצחק כרים בן ששון ז"ל, את כל רכושו לצורך הקמת קרן על שמו, אשר תאפשר חלוקת מלגות לסטודנטים.

קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל" הוקמה ומנוהלת ע"י עו"ד אופיר רחבי, המשמש כמנהל ההקדש.

מטרתה ותפקידה של "קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל" היא להעניק מלגות לימודים למועמדים שימצאו מתאימים לכך ע"י הועדה הממיינת מטעם הקרן, לפי רצונו של המנוח יצחק כרים בן ששון, לדאוג כי הסטודנטים אכן יעמדו בדרישות מטעם הקרן במלואן לאורך כל תקופת הסיוע של הקרן.

המלגות יחולקו לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמאי במוסדות להשכלה גבוהה בלבד.

"קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל" הוקמה לאחר קביעת מדדים התואמים את רוחו וכוונתו של המנוח יצחק כרים בן ששון ז"ל.

הטיפול בבקשת המלגה, החל משלב הפניה, הרישום, המיון ובחירת המועמדים הסופיים וכן המשך המעקב והטיפול במקבלי המלגה במשך שנות זכאותם למלגה, נעשה באמצעות אתר זה בלבד, בהתאם לקריטריונים אשר הוגדרו ע"י "קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל.

הדרך שלך להצלחה

מידע למועמדים לקבלת מלגה מהקרן

קרן בן ששון מעניקה מלגות על פי קריטריונים הקבועים בתקנון הקרן. הגשת בקשה אינה מחייבת את הקרן להעניק מלגה, ומלגות יינתנו אך ורק על פי שיקול הדעת של הנהלת קרן המלגות.


טופס הגשת בקשת מלגה
לקרן בן ששון

להגשת בקשת מלגת לימודים מקרן בן ששון, לחצו על הקישור ומלאו כל פרטיכם. שימו לב,אתם נדרשים לצרף מסמכים שונים במהלך הגשת הבקשה. 

בהצלחה ! 

״השקעה בהשכלה משלמת את הריבית הטובה ביותר״

בנג׳מין פרנקלין

דילוג לתוכן